Inteligentny System Obsługi Zdarzeń Eksploatacyjnych

Opis projektu

Wykonanie oprogramowania w ramach projektu "Inteligentny, zintegrowany system monitorowania i zarządzania siecią wodociągów na terenie działalności P. W. i K. Sp. z o. o. w Rybniku" pod tytułem "Badanie przepływów informacji i procesów w inteligentnym systemie wspomagania decyzji w obszarze eksploatacji i remontów w przedsiębiorstwie wodociągowym" w ramach projektu 1.4.4.1.
 • opracowanie programistyczne reguł matematycznych potrzebnych do wyliczeń,
 • wykonanie systemu prezentującego wyniki obliczeń,
 • wykonanie mechanizmu obliczającego wyniki w momencie najmniejszego obciążenia serwera,
 • wykonanie bazy danych w PostgreSQL, zawierającą dane pochodzące z systemu EGERIA Comarch,
 • wykonanie łatwego importu różnych danych pochodzących z plików CVS,
 • integracja systemu z oprogramowaniem firmy Sygnity,
 • integracja systemu ISOZE z PostGIS,
 • prezentacja wyników wyliczeń systemu ISOZE w programie QuantumGIS.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku zajęło III miejsce w konkursie „Współpraca sfery przedsiębiorstw i nauki” organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Park Naukowo-Techniczny „TECHNOPARK GLIWICE” w roku 2012 za  projekt: "Inteligentny, zintegrowany system monitorowania i zarządzania siecią wodociągów na terenie działalności PWiK sp. z o.o. w Rybniku", którego częścią jest właśnie oprogramowanie ISOZE.
 

Wykorzystane technologie

 • check_circle_outline JavaScript
 • check_circle_outline PHP
 • check_circle_outline PostgreSQL

Skontaktuj się z nami

keyboard_arrow_up Zadzwoń