IngeniousIO

Opis projektu

Migracja danych z frameworka Zend do frameworka Laravel modułów Communication oraz Schedule Planning. 

W ramach moich prac opracowałem nowe mechanizmy pozyskiwania informacji z dwóch baz danych MySQL oraz MongoDB.

Wyżej wymienione moduły zostały zintegrowane z technologią WebSocket.

Wykorzystane technologie

  • check_circle_outline Laravel\Lumen
  • check_circle_outline MongoDB
  • check_circle_outline PHP
  • check_circle_outline RabbitMQ
  • check_circle_outline VueJS
  • check_circle_outline WebSocket
Zobacz online open_in_new

Skontaktuj się z nami

keyboard_arrow_up